Atina’nın Kolonos semti Atina şehrimizde oturan Türkler tarafından pek bilinmez. Bu semt şehrin hem göbeğinde hem de dışında kalmış bir semttir. Aslında şehre çok yakındır ama aynı zamanda terstir. Bu semtte üç önemli yer vardır. İlki Larissa İstasyonu. Bu istasyon Yunanistanın en büyük önemi tren istasyonudur. Yunanista’ın her yerine ve Yunanistan dışına giden trenler buradan kalkar. Ayrıca şehrin dışındaki banliyö semtleri ile bağlantı yine buradan sağlanır. 2000’li yıllarda yanına bir de metro istasyonu yapılmıştır. Kırmızı Hat üzerindeki bu metro istasyonu vasıtası ile şehrin her yerine kolayca ulaşım sağlanır.

Semte ismini veren ikinci önemli yer ise Antik ismi (Κολωνός Ἵππειος) İppius Sütunudur. Bu sütun semte ismini vermiştir.
Antik dönemde Kolonos, antik Atina’nın en soylu semtlerinden biri olarak kabul edilirdi. Nehir kenarındaki bir belediyeydi ve bugün Kifissos Bulvarı altında yer almakta olan Kifissos nehri semtin az dışından geçmektedir. Bu anıtın bulunduğu tepenin etrafına iki kattan yüksek ev izni verilmemektedir. Tepe yeşillikler içinde bir park olarak semt sakinlerine hizmet vermektedir.

Semtin üçüncü önemli yeri ise ünlü felsefeci Platon’un M.Ö 83 yılında kurduğu felsefe okuludur. Türkçe’de ve Dünyanın bir çok dilinde yüksek eğitim kurumu anlamına gelen “Akademi” kelimesi işte bu okul vasıtasıyla olmuştur. Ünlü tarihçi ve felsefeci Plutarhos, Theseus adlı Atina Kralı hakkında yazdığı bir biyografisinde ( Yunan Mitolojisine göre) “Akademus” adında bir kahraman Atina’yı yok olmaktan kurtarıyor. Bu yüzden Atinalılar o zaman şehir surları dışında olan bu bölgeyi zeytin ağaşları ve çok güzel bitkilerle donatıyor. İşte bu bölge “Akademusa ait” manasında “Akademia” şeklinde anılmaya başlanıyor. Platon okulunu bu bölgeye kurunca okul Akademia Platon olarak anılmaya başlanıyor. Felsefe konusu açılmışken biraz daha Plutarhostan bahsedelim. Mestrius Plutarchus (Yunanca: Πλούταρχος; MS 46 – 120?) Yunan tarihçi, biyografi ve deneme yazarı. Ayrıca orta dönem Platonculardandır. Plutarkhos Delfi’nin yaklaşık 35 km doğusunda bulunan Chaeronea, Boeotia Yunanistan’da dünyaya gelmiştir. Plutarkhos’un ciltlerce eser yazmış olduğu belirtilmektedir. Lampria Katalogu adlı bir antik katalog listesinde 227 eseri olduğu bildirilmiştir. Elimize geçen eserleri Paralel Yaşamlar ve Moralia adlı iki toplanmış eserdir. Plutarkhos’un yaşamı hakkında bilgiler yazmış olduğu denemelerden doğrudan doğruya veya onları yorumlamayla çıkartılmıştır. Örneğin Plutarkhos’un yazmış olduğu otobiyografik bir deneme (De sollertia animalium) yorumlanarak babasıyla arasının pek iyi olmadığı ama bu denemede isimleri anılan kardeşi (Lampria) ve büyükbabası (Nikardo) iyi geçindiğini sonucuna varılmıştır.
MS 60 yıllarında Atina’ya gidip oradaki Akademia’da “Ammonio”‘nun derslerine devam ettiği ve onun çok iyi bir talebesi ve müridi olduğu ve retorik, matematik ve Platoncu felsefe derslerinde başarı kazandığı bildirilir.

Tekra başlıktaki konuya dönecek olursak Platon Akademisi, (Grekçe: Ἀκαδημία Akadimia) Helenistik dönem boyunca, MÖ 83 yılında Philo’nun ölümünden sonra sona erene kadar şüpheci bir okul olarak kalmıştır. Platon Akademisi büyük olasılıkla MÖ 86 yılında Roma diktatörü Sulla tarafından yıkıldığı düşünülmektedir. Yüzyıllar sonra, MS 410’da, Platon’un okuluyla hiçbir kurumsal sürekliliği olmayan bir tür yeniden canlanma ile akademi Neoplatonizm ve mistisizm merkezi olarak kuruldu ve MS 529’da İmparator I. Justinianus tarafından tamamen ortadan kaldırıldı. Ancak Konstantinopolis, Antakya ve İskenderiye’deki diğer okullar faaliyetlerine devam etmiştir.

Akademi Kelimesinin Anlamı

Yazı dolaşımı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir