1874 yılında Atina Akropolü üzerinde bulunan Helenistik dönem sonrası inşa edilen tüm yapılar yıkıldı. Bunlardan en ünlüsü ise Atina Dukalığı zamanında yapılmış olan “Frenk Kulesi”dir. 4. Haçlı seferleri sırasında Kudüs’e doğru giderken Balkanların büyük bir kısmını işgal etmiş ve orada “Latin İmparatorluğu” kurmuştur. Bu devlet Katoliklerden oluşuyordu. Büyük bir kısmı Frenk, Katalan, Venediklilerden yani günümüz İtalyanlarıydı. Atina Dukalığı bu devlete bağlı iç işlerinde bağımsız bir devletti. İlk kurulduklarında Burgundiyalı yani Frenk bir şövalye tarafından yönetiliyordu. Yüz yıl süren bu dönem Katalan Bölüğünün başındaki eski tapınak şövalyesi Roger de Flor’un başa geçmesi ile son buldu. “Katalan Bölüğü” dünyanın en ünlü paralı asker gruplarından biridir. Bu paralı asker güruhu Latin devleti yıkıldıktan sonra devam eden Bizans imparatorluğu tarafından, akınlarını arttırmış olan Türk Beyliklerini bertaraf etmek için kullanılmıştır.

Aslında her şey 1302 yılında Aragon Krallığı ile Anjou Hanedanı arasında yapılan anlaşma ile başlamıştır. Sicilya’da süren savaş sona erince işsiz kalan bu paralı askerlerin kendilerine Doğu’da yeni bir iş alanı bulması ile devam etmiştir. 1303 yılında Bizans İmparatoru IX. Mihail Anadolu’da bulunan Türk beyliklerinden korunmak için kendisine yardım edecek bu paralı askerleri tutmuştur.

Aslen Sicilyalı olan Roger de Flor 1303 yılında İstanbul’a büyük törenlerle girmiştir. Bizans imparatorunun kuzeniyle evlendirilmiştir. İstanbul’a vardıktan sonra şu anki Erdek, Aydın gibi yerlerde yaptığı savaşlarda Karesi Beyliği, Germiyan Beyliği, Aydınoğlu Beyliği, Menteşe Beyliği gibi devletçikleri paralı asker ordusu ile yenmiştir.

Bu savaşlarda aldığı galibiyetler Roger de Flor’u çok önemli bir kişi yapmaya devam etmiştir. Emrindeki askerlerin koruduğu şehirlerdeki Hıristiyan halkın evlerini yağmalaması ve kadınlara tecavüz etmesi çok büyük tepki görmüştür. Kendisine olan bu beğeni ve hayranlık bu olaylardan sonra nefrete dönüşmüştür. Aslında fayda için tutulan askeri güç belli bir süre sonra kendi başına hareket etmeye başlayınca ve bağımsız bir devlet olma belirtileri gösterince bileti kesilmiştir.

Askerlerinin yaptığı yağmalara Oğuz boylarından Türkler de katılmaya başlayınca bu bölükten ve başındaki komutandan kurtulmak için Bizans İmparatoru IX.Mihal bir plan uygulamış ve Roger de Flor’u bir ziyafet için Edirne şehrine davet etmiştir. Emrindeki Katalan askerleri ile birlikte Edirne’ye giden Roger de Flor burada zehirlenerek öldürülmüştür.

Fakat emrindeki Katalan askerler daha bir 60-70 yıl hükümdarlıklarını Atina Dukalığında sürdürmüştür. Bulgar krallığıyla birlik olup Trakya ve Bulgaristan diyarlarını yağmalamışlardır. Bulgar Çarının kardeşiyle evlenen Katalan Bölüğü komutanı Bernat de Rocafort bu destekle bölüğün bir süre daha yaşamasını sağlamıştır. Çeşitli gruplarla yaptıkları iş birliği sonucu 1458 yılında Türklerin Atina bölgesini topraklarına katmasından sonra tarih sayfasında yerlerini almışlardır.

Katalan Bölüğü: Unutulan paralı askerler

Yazı dolaşımı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir