Kösem Sultan

1) Kösem Sultan, 1590 yılında günümüz Yunan Cumhuriyetinin Kiklad takımadalarına dahil olan Tinos Adasında doğdu.İsmi Anastasya olarak vaftiz edildi.
Tinos Adası

2) Bosna Beylerbeyi Abaza Mehmed Paşa tarafından Topkapı Sarayı kızlar ağasına hediye olarak gönderildi.

3) 15 yaşında Sultan I.Ahmed’in Hasekisi (eşi) oldu. III.Mehmed vefat edince yerine eşi I.Ahmet 14. Osmanlı padişahı 93. İslam halifesi olarak tahta oturdu. Kendisi de valide sultan oldu.

4) Oğlu IV.Murad zamanında devlet işlerinde etkinliğini epeyce arttırdı. 30 yıl devleti yönetti.

5) Ölümü de bir ilk oldu ve Haremde öldürülen ilk valide sultan oldu. 2 Eylül 1651 yılında IV Mehmed Tahtta iken Safiye Sultan tarafından kendi odasında boğduruldu.

Kösem Sultan hakkında 5 önemli bilgi biriktir !

Yazı dolaşımı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir