İstanbul’un artık yerinde olmayan yok olmuş binaları hakkında Bilgi Biriktir !

Ayastefanos Anıtı 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın Rusya açısından kutlu, Osmanlı İmparatorluğu açısından ise tatsız bir hatırasıdır. Ayastefanos (Yeşilköy) yakınlarındaki Kalitarya (Şenlikköy) mevkiinde inşa edilmiştir. Rusya’nın askeri ve siyasi başarısını simgeleyecek yapı 5000 Rus askerinin anısına adanan bir mezar-kilise olarak düşünülmüştür. Kale

Devam